Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları - I

Barkod: 9786257351584
Yazar: Kolektif

Eser Hakkında Tanıtım:
Sosyal ve Beşeri Bilimlerin farklı alanlarına ait akademik çalışmaları siz değerli okuyucuların istifadesine sunduğumuz bu kitap on bölümden oluşmaktadır. Çalışmaların dokuz tanesi Türkçe biri İngilizce olarak yayınlanmıştır.
Eser, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Coğrafya, Türkçe Eğitimi, Bölgesel Araştırmalar, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika vb. alanlarda yeni bakış açıları kazandırabilecek incelemeler ve bu alanlara katkı sağlayabilecek eleştirel tahlil ve araştırmalar içermektedir. Alanında değerli araştırmacıların kıymetli emekleri ile ortaya koyduğu farklı konu başlıkları ele alınmıştır. Her bir bölüm müstakil bir araştırmaya konu olacak kadar kapsamlıdır.
“1980 – 2010 Arası Türkiye İdari Reform Süreci” başlıklı çalışmada, idari reform sürecinin içeriğini ve Türkiye'nin bu konudaki tecrübesini ortaya koymak amacıyla, 1980-2010 yılları arasında idari reform olarak tanımlanan ana politika çabaları ve buna bağlı gelişmeler irdelenerek ele alınmıştır.
“Arap Şiiri Gölgesinde Fars Şiirinin Doğuşu” adlı çalışmada Arapçanın edebiyat sahasında hâkim gücünün Abbasi devletinin siyasi gücüyle orantılı olarak devam etmesi ve bu siyasi gücün zayıflamasıyla IX. yüzyılın başlarından itibaren bağımsızlık hareketiyle beraber, Farsçanın edebî bir dil olarak da yeniden tarih sahnesine çıkışı detaylı bir şekilde incelenmiştir
“Hakan Bıçakcı’nın Romanlarında Fantastik Unsurlar” bölümünde ise fantastik edebiyatın tarihine kısaca değinilmiş ve Türk edebiyatındaki seyrine bakıldıktan sonra Hakan Bıçakcı'nın Romantik Korku, Rüya Günlüğü, Boş Zaman, Apartman Boşluğu, Karanlık Oda, Doğa Tarihi, Uyku Sersemi, Silinmiş Sahneler adlı romanlarında tespit edilen fantastik ögeler olay ve
Kitap Tanıtım Bülteni
FENOMEN YAYINCILIK KİTAP TANITIM FORMU
www.fenomenyayincilik.com
kişiler başlıkları altında incelenmiştir.
Türk edebiyatında eserlerinde yabancılaşmayı ve yalnızlığı ele alan yazarlardan birisi de Hasan Ali Toptaş’tır. “Hasan Ali Toptaş’ın Öykülerinde Yabancılaşma ve Yalnızlık” isimli çalışmada Toptaş’ın öykülerinde yabancılaşma ve yalnızlık temalarının nasıl ele alındığı tespit edilerek onun öykülerindeki bu temalardan hareketle yazarın psikolojik ve sosyal durumlarına dikkat çekilmiştir.
“SSCB Döneminde (1917-1990) Kafkasya” adlı çalışmada ise Kafkasya Bölgesi, Kafkasya’nın Coğrafi Konum Özellikleri, Kafkasya’nın Demografik Yapısı, SSCB Döneminde Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kafkasya’da Mikro-Milliyetçiliğin Yükselişi ve Etnik Çatışmalar, Kafkasya’daki Etnik Çatışmalarda Mikro-milliyetçiliğin Rolü başlıkları altında bölgenin bu dönemdeki durumu tarihî ve coğrafi açıdan işlenmiştir.
“Temel Dil Becerileri” adlı çalışmada temel dil becerileri olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri tanımlanarak bunların türlerine ve özelliklerine yer verilmiştir.
“Güzel Yaşama Olan Özlemlerin Terennümünde Bir Şair: Necâtî’de Mutluluk Duygusu ya da Kam Alma Düşüncesi” çalışmada ise 15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının zevk ve anlayışı içerisinde yetişmiş Necâti’nin şiirleri üzerinden devrin ihtişam ve mutlulukla çevrelenmiş imparatorluk kültürü içinde biçimlenen zevk ve anlayışı Necâtî Bey’in şiirleri üzerinden ifade edilmiştir.
İnsanı, sorunları çözebilme noktasında beceri ve yetenek üzerinden ele alan “Bağımlılık ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı çalışmada, bağımlılıktan kurtulup mutlu olmak için öncelikle bilişsel bağımlılığın insanlara verdiği zararlara yönelik farkındalık oluşturulmasının gerekliğinden bahsedilmektedir.
“Dünün ve Bugünün Işığında Kültür Analizi” adlı çalışmada ise, “değerler”in birçok disiplinin çalışma alanına giren bir kavram olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda multi-disipliner bir yönünün olduğunu, pedagoji, sosyoloji, teoloji, felsefe, psikoloji, antropoloji gibi bilimlerin de ortak çalışma alanında yer aldığını ve bu anlamda bir değer olarak ele alınan kültür kavramının toplumsal yapıyı ve zihniyet değişimlerini yansıttığından bahsedilmiştir. Ayrıca bu çalışmada değer kavramı üzerinde durularak geleneksel ve modern toplumlar üzerinden geleneksel değerler ve modern değerler ele alınıp karşılaştırılarak bunların çatıştığı noktaların temel argümanları ortaya konulmuştur.
“Aksaraylı İsâ’nın Dâstân-ı ÎsmâǾîl Kıssası’nın Yeni Nüshası Üzerine” isimli çalışmada; her insanın inanmak istediği, tarihî süreçte de farklı inançları bu ihtiyacı doğrultusunda değerlendirdiği ifade edilmiştir. Tanıtımı yapılan bu eser, içerik olarak Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmesi olayını anlattığı manzum bir hikâyedir. Bu hikâye ile ilgili daha önce dört nüshası bulunan eserin, yeni bir nüshası ilk kez tanıtılmıştır.
Bu vesile ile kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen değerli bölüm yazarlarına teşekkür eder ve çalışmaların alana katkı sunmasını temenni ederiz.

Kitabın Özellikleri
Basım Dili Türkçe
Sayfa Sayısı 212
Kapak Türü Karton Kapak
Kağıt Türü 2. Hamur
Basım Tarihi Temmuz 2022
Basım Yeri Erzurum
En / Boy 16 / 24 cm
Ağırlık 0